English    Japanese

 :: 13 April 2024   ..:: Trọng tài viên ::.. Đăng nhập 

 

Tìm theo tên  
 

DR HELENA H.C CHEN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Cơ sở hạ tầng - Xây dựng và bất động sản - Thương mại - Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


TAI-HENG CHENG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


GLENN G. CHENG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Xây dựng và bất động sản - Dầu khí

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


JOHNNY TAN CHENG HYE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


CHIDAMBARANADAR BASKARAN CHIDAMBARA RAJ

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Năng lượng - Sinh học - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Ấn Độ


ĐỖ HỮU CHIẾN

Công việc:

Giám đốc, Công ty TNHH TM-DV Tú Hiền Phó giám đốc, Công ty Luật Hợp danh Trần Cao

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Mua bán hàng hóa - Xây dựng và bất động sản - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


GIAM CHIN TOON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Tài chính ngân hàng - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


KENNY CHOOI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Vận tải - Hàng Hải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


CAPTAIN LEE FOOK CHOON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Luật thương mại quốc tế - Hàng Hải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


COLIN LIEW

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật - Luật thương mại quốc tế - Thương mại - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN THÀNH CÔNG

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


GABRIELE CRESPI REGHIZZI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Nga - Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Đức


TOM DE WAARD

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Dầu khí - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Đức


GAVIN DENTON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Thương mại - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PHẠM NGUYỄN AN ĐIỀM

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Phúc Gia Nguyễn; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phúc Gia Nguyễn; Giám đốc Công ty CP Saigon Gourmet.

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


M. SCOTT DONAHEY

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Công nghệ thông tin - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


HỒ HOÀNG ĐỨC

Công việc:

Thành viên sáng lập, Công ty Luật Hợp danh Phúc Đức

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Đầu tư - Mua bán hàng hóa

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


ĐẶNG THẾ ĐỨC

Công việc:

Luật sư điều hành Hãng luật Indochine Counsel

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN ĐỨC MINH

Công việc:

Luật sư thuộc Yulchon Attorney at Law

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Đầu tư - Mua bán và sáp nhập - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


HEW R DUNDAS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Năng lượng - Bảo hiểm - Dầu khí

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH PriceWaterhouseCoopers Legal Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


LÊ THỊ TUYẾT DUNG

Công việc:

Luật sư thuộc Hãng luật KhattarWong LLP

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PHẠM DŨNG

Công việc:

Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ Quang Minh

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


RAJIV DUTTA

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Thuế

Ngôn ngữ:

Tiếng Ấn Độ - Tiếng Anh


ONG YIN EA

Công việc:

Trưởng phòng pháp chế và Thư ký của Ngân hàng Hong Leong Bank- Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


EDMUND KRONENBURG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Thương mại - Truyền thông - Dược - Dầu khí - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Đức


NILS ELIASSON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Mua bán và sáp nhập - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


BLACKBURN QC ELIZABETH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Giải quyết tranh chấp - Vận tải - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


ROBERT EVANS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Năng lượng - Giải quyết tranh chấp - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


XAVIER FAVRE-BULLE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Năng lượng - Xây dựng và bất động sản - Truyền thông - Giải quyết tranh chấp - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp


L. YVES FORTIER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Tây Ban Nha


DAVID FOSTER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Công nghệ thông tin - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


STEPHEN FURST QC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Công nghệ thông tin - Năng lượng - Luật thương mại quốc tế - Hàng Hải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PETER GABRIEL

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


EMMANUEL GAILLARD

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh


CHANDRU GANESH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


AMAL KUMAR GANGULI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Ấn Độ - Tiếng Anh


DR. M IDWAN GANIE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


MARGETSON GAVIN

Công việc:

Gavin Margetson delivers ‘clear, concise and robust legal advice’

Lĩnh vực hoạt động:

Luật - Năng lượng - Cơ sở hạ tầng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. HAMID GHARAVI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Truyền thông - Mua bán hàng hóa - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh


PHẠM HỮU GIÁO

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Hoàng Minh Tâm

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Tài chính ngân hàng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PETER GODWIN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LAURENT GOUIFFÈS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Công nghệ thông tin - Năng lượng - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Đức - Tiếng Pháp - Tiếng Anh


JOHN GOULIOS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Thương mại - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CHENG GRACE

Công việc:

Grace is a barrister in London, is admitted as a solicitor in Hong Kong, and has been granted rights of audience before the Astana International Finance Centre (AIFC) Court in Kazakhstan.

Lĩnh vực hoạt động:

Luật - Thương mại - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Pháp - Tiếng Tây Ban Nha


PROF. DR. FRANS H. WINARTA

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Năng lượng - Thuế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PHẠM THANH HẢI

Công việc:

Giám đốc Pháp lý Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Đầu tư - Đại lý

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


GLENN HALEY

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản - Cơ sở hạ tầng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LÊ THỊ TRẦM HÂN

Công việc:

Trọng tài viên PIAC

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


VÕ THỊ TUYẾT HẠNH

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Nguyên Thủy

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Tài chính ngân hàng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


Page 2 of 6First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  Next   Last   
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

541,066

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PIAC)

Địa chỉ: 39 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3962 7401 - Fax: (028) 3962 6500 - Email: piac.vnn@gmail.com