English    Japanese

 :: 19 July 2024   ..:: Trọng tài viên ::.. Đăng nhập 

 

Tìm theo tên  
 

JAMES L. WEISMAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Kinh tế - Đầu tư - Luật thương mại quốc tế - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN LAM SƠN LÂM

Công việc:

Chuyên viên tư vấn cao cấp, Trưởng phòng pháp lý, Luật sư, Giám đốc pháp chế

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Đầu tư - Tài chính ngân hàng - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


VŨ THÀNH TRƯNG

Công việc:

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Mua bán hàng hóa - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

Công việc:

Chủ tịch/ Thành viên sáng lập PIAC; Trưởng Văn phòng Luật sư Sài Gòn (Saigon Law); Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. HCM (1989 - 2014); Ủy viên Hội đồng cố vấn cấp cao Ngân hàng Sacombank (2007 - 2012); Đại biểu Quốc Hội, Ủy viên Ủy ban tư pháp Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XII (2007 - 2011).

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PHẠM PHÚ NGỌC TRAI

Công việc:

Thành viên sáng lập PIAC; Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC); Nguyên Chủ tịch & CEO Pepsico Indochina, Phó Chủ tịch Pepsico South East Asia.

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


RASHID, ABDUL GANI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Lao động - Thương mại - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Ấn Độ - Tiếng Anh


DENIS BROCK

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Mua bán hàng hóa - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


ASHLEY BURNS SC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Lao động - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Công việc:

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Luật; Thành viên sáng lập PIAC; Trưởng Ban Đào tạo và Huấn luyện PIAC.

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Việt


TRẦN ANH ĐỨC

Công việc:

Thành viên sáng lập PIAC; Thành viên quốc tế của hãng luật Allen & Overy (Anh Quốc).

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PETER MICHAELSON

Công việc:

Arbitrator, Mediator & Attorney at Law, Michaelson ADR Chambers LLC; Fellow and Chartered Arbitrator, Chair Emeritus - New York Branch, and Former Institute Trustee (Americas Region) --- Chartered Institute of Arbitrators.

Lĩnh vực hoạt động:

Luật - Giải quyết tranh chấp - Công nghệ thông tin - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


KAREN MILLS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Năng lượng - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


BÙI QUANG NGHIÊM

Công việc:

Phó Chủ tịch/ Thành viên sáng lập PIAC; Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty luật Hợp danh Nghiêm &Chính.

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


ALEXANDER NISSEN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Năng lượng - Xây dựng và bất động sản - Hàng Hải - Sở hữu trí tuệ

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PHILIP D. O'NEILL JR

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Đầu tư - Truyền thông - Dược - Công nghệ thông tin - Vận tải

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh


JOSÉ ROSELL

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Tây Ban Nha


SUDIPTO SARKAR

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LAWRENCE SCHANER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Mua bán và sáp nhập - Bảo hiểm - Mua bán hàng hóa - Sở hữu trí tuệ - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


SIR DAVID STEEL

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Vận tải - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. NICOLAS WIEGAND

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Thuế

Ngôn ngữ:

Tiếng Đức - Tiếng Anh


RICHARD WILLIAM MORGAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Thương mại - Tài chính ngân hàng - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LÊ VĂN THÀNH (LÊ THÀNH)

Công việc:

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Tài chính ngân hàng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


LARACY , DAMIEN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Mua bán hàng hóa - Tài chính ngân hàng - Lao động

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NEERAJ AARORA

Công việc:

Luật sư tại Văn phòng Luật sư Cyber- Ấn độ; Trọng tài quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PROF. DR. GEORGES AFFAKI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp


UJIN AHN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Bất động sản - Xây dựng và bất động sản - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Hàn - Tiếng Anh - Tiếng Việt


DUDKO, ALEXEI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Nga - Tiếng Anh - Tiếng Đức


DIXON ANDREW MARK

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Cơ sở hạ tầng - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PHAN ĐÌNH TUẤN ANH

Công việc:

Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn & Đầu tư Thiên An

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN LỘC TÚY ANH

Công việc:

Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Lộc Anh

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


LẠI ANH TUẤN

Công việc:

Phó Giám Đốc Phụ trách Khối Hỗ Trợ và Vận Hành- Ngân hàng TMCP Việt Á , Hội Sở Chính

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Mua bán hàng hóa - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


ANISH WADIA

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Năng lượng - Công nghệ thông tin - Hàng Hải - Mua bán hàng hóa

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Ấn Độ - Tiếng Pháp


ROBERT B. MORTON

Công việc:

Offices of Robert B. Morton - Arbitrator/Hearing Officer/ADR

Lĩnh vực hoạt động:

Luật

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


KIỀU ĐẠI BẰNG

Công việc:

Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Toàn Cơ

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Việt


DAVID BATESON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


JOHN BEECHEY

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Đức


TAN LIAM BENG

Công việc:

Liam Beng is currently the Managing Director of the law company Elbee Law LLC. He is a qualified engineer as well as an advocate and solicitor

Lĩnh vực hoạt động:

Luật - Thương mại - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


JUDE PHILOMEN BENNY, PBM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Vận tải - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PROF ALBERT JAN VAN DEN BERG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Mua bán hàng hóa - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Đức


HANOTIAU BERNARD

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản - Công nghệ thông tin - Truyền thông - Dược

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DƯ NGỌC BÍCH

Công việc:

Phó Trưởng Khoa Kinh Tế & Luật Trường Đại học Mở, Tp.HCM

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PHILIP BOULDING QC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Năng lượng - Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CHARLES LEONARD BROWN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PETER SCOTT CALDWELL

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Cơ điện - Luật thương mại quốc tế - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CHENG CAROL

Công việc:

Linklaters LLP, Associate in theBankingdepartment (UK)

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Pháp - Tiếng Tây Ban Nha


DAVID D CARON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CRAIGE I. CELNIKER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Sở hữu trí tuệ - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


SAMUEL CHACKO

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Sở hữu trí tuệ - Lao động - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LÊ MINH CHÂU

Công việc:

Luật sư, Văn Phòng luật sư Lê Minh Châu, Thuộc đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Tài chính ngân hàng - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt


ĐẶNG NGỌC CHÂU

Công việc:

Trọng tài viên PIAC

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

556,093

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PIAC)

Địa chỉ: 39 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3962 7401 - Fax: (028) 3962 6500 - Email: piac.vnn@gmail.com