English    Japanese

 :: 01 March 2024   ..:: Trọng tài viên ::.. Đăng nhập 

 

Tìm theo tên  
 

TSUYOSHI MIKI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Dược - Bất động sản - Công nghệ thực phẩm

Ngôn ngữ:

Tiếng Nhật - Tiếng Anh


ĐÀO NHẬT MINH

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Minh Phương

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PHẠM VĂN MINH

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật hợp danh Minh Luật sư

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


CHRISTOPHER MOGER QC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư - Cơ sở hạ tầng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DANNY MOK

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Vận tải - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


OLIVIER MONANGE

Công việc:

DS Avocats Me Linh Point Tower - Unit 1109 2 Ngo Duc Ke Street Ward Ben Nghe - District 1 Ho Chi Minh City – Vietnam Tel + 84 28 39 10 09 17 - Fax + 84 28 39 10 10 96

Lĩnh vực hoạt động:

Luật

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Trung


ANDREW MORAN QC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Luật thương mại quốc tế - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. MICHAEL J MOSER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Dầu khí - Năng lượng - Đầu tư - Công nghệ thông tin - Cơ sở hạ tầng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Đức


ALEXIS MOURRE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Tây Ban Nha


CICCU MUKHOPADHAYA

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Cơ sở hạ tầng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CHANG WEI MUN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Năng lượng - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CHOI KENG MUN

Công việc:

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế - chi nhánh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PRASANNA MYSORE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Vận tải - Mua bán và sáp nhập

Ngôn ngữ:

Tiếng Ấn Độ - Tiếng Anh


TSUKAHARA NAGAAKI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Nhật - Tiếng Anh


TRẦN THU NAM

Công việc:

Trưởng Văn phòng Luật sư Tín Việt và Cộng sự - Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


RAJENDRA NAVARATNAM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Công nghệ thông tin - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NAHENDRAN NAVARATNAM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Giải quyết tranh chấp - Thương mại - Thuế - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


VÕ THỊ HỒNG NGÂN

Công việc:

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động:

Luật

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


LÊ THỊ NGỌC

Công việc:

Cố vấn pháp lý tại Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long và Hoàn Vũ (HLHVJOC’s) Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động:

Năng lượng - Cơ sở hạ tầng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


MAI HẠO NHIÊN

Công việc:

Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Tin học Nhật Tâm (NTIS); Cố vấn tại Công ty TNHH MTV Tư vấn & Đầu tư Thiên An.

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV An Luật

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PIOTR NOWACZYK

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đại lý - Tài chính ngân hàng - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Đức


PHILIP NUNN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Lao động

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN HOÀNG KIM OANH

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie (Việt Nam)

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


HAIG OGHIGIAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Xây dựng và bất động sản - Công nghệ thông tin - Dầu khí - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Nhật


PROF TOSHIHIKO OMOTO

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Cơ sở hạ tầng - Xây dựng và bất động sản - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Nhật - Tiếng Anh


DAVID OWEN QC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Tài chính ngân hàng - Bảo hiểm - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh


MRS. BARDINA, MARINA P., PH.D.

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Nga


DR. SRIKANT PARTHASARATHY

Công việc:

Family office principal & CFO with 12+ Years of experience in Family office structuring, Cross border Mergers &Acquisition (M&A) , Multinational Tax, Corporate Finance, Treasury, Fund Raising, Deal Structuring, Debt Syndication,Venture Capital, Business Finance and Process Optimization. Leading the IPO readiness for SMEs, FP&A consultingfor USD 1BB+ Clients. Advising family offices for transformation initiatives

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Tài chính ngân hàng - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Ấn Độ - Tiếng Anh


OLENA PEREPELYNSKA

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Mua bán và sáp nhập - Thương mại - Truyền thông - Bảo hiểm - Hàng Hải - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Nga - Tiếng Anh - Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Đức


DAVID PERKINS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Luật thương mại quốc tế - Truyền thông

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PHẠM THỊ MINH HẬU

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Mua bán và sáp nhập - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


YANG PHILIP

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Hàng Hải - Vận tải

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


TRẦN CAO PHÚ

Công việc:

Giám đốc Công ty Luật hợp danh Trần Cao

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGÔ THỊ DIỄM PHÚC

Công việc:

Luật sư, Phó Giám đốc Công ty CP XD- TM Hưng Phúc Thịnh

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


TRỊNH VĨNH PHÚC

Công việc:

Luật sư điều hành Công ty Luật hợp danh Phúc Đức

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


ĐINH THỊ HOÀI PHƯƠNG

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Luật Hợp danh Minh Phương

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO

Công việc:

Luật sư, Công ty Luật Hợp danh Bản quyền Quốc tế Giảng viên Trường Đại học Khoa hoc Xã hội và nhân văn

Lĩnh vực hoạt động:

Sở hữu trí tuệ - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


ELLIOT E. POLEBAUM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán hàng hóa - Đầu tư - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


WANG, QIANG (JOHN)

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Đầu tư - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Trung - Tiếng Anh


ĐÀO NHẬT QUANG

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Luật Hợp danh Minh Phương

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


RASHDA RANA SC

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Tài chính ngân hàng - Luật thương mại quốc tế - Thương mại - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. ANDREAS RESPONDEK

Công việc:

Giám đốc điều hành Công ty Luật Respondek & Fan- Singapore

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


JAMES M. RHODES

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Sở hữu trí tuệ - Tài chính ngân hàng - Lao động - Xây dựng - Năng lượng - Mua bán và sáp nhập

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


RUFFIÉ RODOLPHE

Công việc:

International Arbitration Associate

Lĩnh vực hoạt động:

Luật - Kinh tế - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Trung


CRISTIAN CONEJERO ROOS

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Luật thương mại quốc tế - Năng lượng - Mua bán hàng hóa - Xây dựng - Sở hữu trí tuệ

Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Anh - Tiếng Pháp


NGUYỄN THỊ LAN SA

Công việc:

Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hà Luật

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


RONALD SALTER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Vận tải - Bảo hiểm - Thương mại - Cơ sở hạ tầng - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PAUL SANDOSHAM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Cơ sở hạ tầng - Truyền thông - Luật thương mại quốc tế - Dầu khí - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PHẠM XUÂN SANG

Công việc:

Giám đốc điều hành - Công ty TNHH Truyền thông SMC

Lĩnh vực hoạt động:

Đại lý - Đầu tư - Mua bán và sáp nhập

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt - Tiếng Anh


Page 4 of 6First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  Next   Last   
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

532,643

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PIAC)

Địa chỉ: 39 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3962 7401 - Fax: (028) 3962 6500 - Email: piac.vnn@gmail.com