English    Japanese

 :: 01 March 2024   ..:: Trọng tài viên ::.. Đăng nhập 

 

Tìm theo tên  
 

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

Công việc:

Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Phans

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


MALCOLM HOLMES

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Hàng Hải - Luật thương mại quốc tế - Giải quyết tranh chấp

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


AN HONGQI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Bất động sản - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


ANTHONY HOUGHTON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CHRIS HOWSE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Giải quyết tranh chấp - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


TRẦN THỊ HƯƠNG

Công việc:

Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn hội nhập toàn cầu.

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


NAQVI, FEISAL HUSSAIN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Ấn Độ


TRẦN VĂN HỰU

Công việc:

Trưởng Văn phòng Luật sư Sao Vàng

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Vận tải - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


LA THỊ THANH HUYỀN

Công việc:

Luật sư tại Tập đoàn BP - Công ty TNHH Castrol BP Petco phụ trách 02 nước Việt Nam và Malaysia

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


V. INBAVIJAYAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


JAMAL CHAYKHOUNI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bất động sản - Cơ sở hạ tầng - Xây dựng và bất động sản - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Đức - Tiếng Tây Ban Nha


ANDREW JEFFRIES

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Năng lượng - Cơ sở hạ tầng - Dầu khí - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CAROLINE KENNY Q.C

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Bảo hiểm - Thương mại - Xây dựng - Mua bán hàng hóa

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR, WONG, KIEN KEONG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Lao động - Thương mại - Mua bán và sáp nhập - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Trung - Tiếng Anh


JUN HEE KIM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Hàn


YUHO "RICHARD" KIM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật

Ngôn ngữ:

Tiếng Hàn - Tiếng Anh


NGUYỄN ĐÌNH KIM

Công việc:

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách pháp luật Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh (2012-2014); Trưởng Văn phòng Luật sư Tuệ Chương.

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PHỤNG NGỌC KIM

Công việc:

Giám đốc khối Pháp chế - Tuân thủ - Ngân hàng Techcombank

Lĩnh vực hoạt động:

Tài chính ngân hàng - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


PROF. JOONGI KIM

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Hàn - Tiếng Anh


DR YAROSLAV KLIMOV

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Nga - Tiếng Anh - Tiếng Đức - Tiếng Pháp


DAVID L. KREIDER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại - Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


PROF. DR. RICHARD KREINDLER

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Đức - Tiếng Anh


RICHARD KUEK

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Hàng Hải - Thương mại - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. WOLFGANG KÜHN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Năng lượng - Xây dựng và bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Đức - Tiếng Anh


DR VEIJO HEISKANEN LALIVE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Dầu khí - Đầu tư - Thương mại - Tài chính ngân hàng - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


ROBERT LAMBERT

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Năng lượng - Cơ sở hạ tầng - Công nghệ thông tin - Đầu tư - Thương mại - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


LÊ THỊ TUYẾT LAN

Công việc:

Trọng tài viên PIAC

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


DR. JAMES LEE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Thương mại - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


MICHAEL LEE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Dầu khí - Năng lượng - Mua bán và sáp nhập - Tài chính ngân hàng - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR, STEPHEN JAMES LEE

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Mua bán và sáp nhập - Tài chính ngân hàng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


CATHERINE LEE MING MUN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


CHONG YEE LEONG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Cơ sở hạ tầng - Năng lượng - Mua bán và sáp nhập - Thương mại - Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


WILLIAM LEUNG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Xây dựng và bất động sản - Bảo hiểm - Hàng Hải - Mua bán và sáp nhập

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


NGUYỄN SA LINH

Công việc:

Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Linh

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


YONG (CATHY) LIU

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Truyền thông - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


J. FÉLIX DE LUIS Y LORENZO

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Luật thương mại quốc tế - Tài chính ngân hàng - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Anh


CHEN, LUMING

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Mua bán và sáp nhập - Sở hữu trí tuệ - Năng lượng - Vận tải - Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ:

Tiếng Trung - Tiếng Anh


JONATHAN LUX

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Hàng Hải - Luật thương mại quốc tế - Mua bán hàng hóa - Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Đức - Tiếng Pháp


ROBERT M. SMITH

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ - Tài chính ngân hàng - Xây dựng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Đức - Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Nga


ASSOMULL, MADAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Bảo hiểm - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NARESH MAHTANI

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Xây dựng và bất động sản - Cơ sở hạ tầng - Dầu khí

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


NGUYỄN QUANG MAI

Công việc:

Trưởng văn phòng luật sư Gia Pháp

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Việt


SCOTT D. MARRS

Công việc:

Arbitrator and Attorney - International, Energy, Commercial, and Intellectual Property

Lĩnh vực hoạt động:

Thương mại - Giải quyết tranh chấp - Sở hữu trí tuệ - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


DR. AUSTIN MARSHALL

Công việc:

Kỹ sư Dân dụng và Môi trường, Giám đốc quản lý xây dựng Đại học Texas ở thành phố El Paso- Mỹ; Chủ tịch và Luật sư điều hành Công ty tư vấn kỹ thuật phát triển dự án Harbor- Mỹ

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Đầu tư

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


TIM MARTIN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Dầu khí - Năng lượng

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


UTTERBACK, MARY MARGARET (MEG)

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Giải quyết tranh chấp - Xây dựng và bất động sản - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh - Tiếng Trung


GARY MCGOWAN

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Năng lượng - Dầu khí - Xây dựng và bất động sản - Thương mại - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


TAN CHEE MENG

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng - Bảo hiểm

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


TSELENTIS QC, MICHAEL

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Vận tải - Giải quyết tranh chấp - Thương mại - Công nghệ thông tin - Xây dựng - Dầu khí

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


PETER MICHAELSON

Công việc:

Lĩnh vực hoạt động:

Công nghệ thông tin - Truyền thông - Sở hữu trí tuệ - Thương mại

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh


Page 3 of 6First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  Next   Last   
 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

532,663

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PIAC)

Địa chỉ: 39 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3962 7401 - Fax: (028) 3962 6500 - Email: piac.vnn@gmail.com